De rode draad in het veelzijdige leven van Ella is het ontwikkelingsgericht begeleiden en coachen van mensen in hun professioneel en persoonlijk leven. Dienstbaarheid aan mens en maatschappij gekoppeld aan een streven naar kwaliteit en schoonheid is haar leidmotief. Haar integriteit en sterke persoonlijkheid zijn onderbouwd door een brede kennis. Die heeft zij verworven door permanente studie en het opdoen van ervaringen in diverse contexten.

Professionele ervaring als sociaal onderhandelaar, HR-manager, consultant HRM, trainer, coach en careercounselor. Beleidservaring in Onderwijs en Openbare Diensten en is Captain of Society.
Zij volgde opleidingen in geïntegreerd Human Resources Management aan de Vlerick en Ippo managementscholen en de Sociale Hogeschool te Heverlee. Zij behaalde het certificaat van de postacademische opleiding 'VTO-beleid' aan de KUL. Opleidingen Oplossingsgericht en transformationeel coach in binnen- en buitenland. Is gecertificeerd loopbaanbegeleider, geaccrediteerd in de Myers Briggs Type Indicator, gediplomeerd Kunstgaleriste

Loopbaanbegeleiding in Brussel: ella.ghysels@arabel.org

Loopbaancoaches Loopbaan met zorg, provincie Vlaams-Brabant: http://www.loopbaanmetzorg.be/aanbod-ouders.html

Tom studeerde af als Master in de Klinische Psychologie aan de KUL (1996) en behaalde een aanvullend diploma Personeelswetenschappen aan de UA. Hij deed ervaring op met individuele begeleiding, adviesverlening, rekrutering en selectie, competentiegericht werken en procesmanagement in uiteenlopende sectoren en organisaties.

Tom werkt vanuit verwondering voor de uniciteit en veelzijdigheid van mensen en hun realisaties. Begrijpen waarom mensen staan waar ze staan en inzicht verwerven in het hoe en waarom van hun keuzes is wat hem drijft. Van daaruit wil Tom op een integere wijze bijdragen aan het geluk en welzijn dat mensen ervaren wanneer loopbaan en werk samenvalt met hun waarden en prioriteiten. Werken als oplossingsgericht loopbaanbegeleider betekent voor hem ook werken aan gelijke kansen en bijdragen aan een beter functionerende arbeidsmarkt en humane samenleving.

Loopbaanbegeleiding in Brussel (NL of FR): tom.stoop@arabel.org

Liesbeth heeft haar Masteropleiding Internationale Bedrijfskunde behaald in Maastricht en een ManaMa Personeelswetenschappen aan de Antwerp Management School.

Haar professioneel parcours nam een start in de HR wereld: salarisstudies, advisering en werving & selectie. Zij volgde opleiding in Solution Focused Coaching, een NLP opleiding bij de Global School of NLP en bouwde ervaring op in binnen- en buitenland.

Tot op de dag van vandaag krijgt Liesbeth nog steeds een grote "boost" van de vooruitgang die elke persoon kan boeken. "Waar een wil is, is een weg" en "je eigen verantwoordelijkheid opnemen" zijn waarden waar Liesbeth in gelooft en die zij ook graag overbrengt naar de mensen die zij coacht. Haar kennis van het bedrijfsleven maakt het voor Liesbeth mogelijk om zaken binnen een groter geheel te zien, zodat ook - naast het individu - de organisatie kan meegenieten van eventuele verandering in de loopbaan van een persoon. Duidelijke communicatie tussen bedrijf en persoon zijn volgens haar van groot belang om een positieve samenwerking tot stand te brengen en te behouden.

Loopbaanbegeleiding in Brussel (NL, FR of ENG): liesbeth.beaumont@arabel.org

Lili heeft een oneindig geloof in ieders potentieel. Wat haar bijzonder typeert in haar begeleidingswerk is dat ze de mens in zijn totaliteit respecteert, zijn gedrag, waarden, vragen, ambities en identiteit. Ze laat mensen talenten  en waarden herontdekken waardoor ze bewustere keuzes maken en gelukkiger worden. Lili streeft er naar om ieders persoonlijk proces maximaal te ondersteunen in een relatie van gelijkwaardigheid en openheid.

In diverse sectoren bouwde ze meerdere jaren ervaring op, op het vlak van rekrutering en selectie, vormingswerk, training, HR en journalistiek. Haar passie voor mensen en haar vak werd voor het eerst gevoed aan de Sociale Hogeschool in Gent, waar ze personeelswerk studeerde. Enkele jaren later was ze twee jaar werkstudent agogiek aan de VUB. Haar motto  ‘levenslang leren’ zorgde er voor dat ze de afgelopen jaren tal van gespecialiseerde opleidingen volgde in onder meer loopbaanbegeleiding, coaching, NLP, de DISC-typologie en bemiddeling. Ze heeft een internationale erkenning (ICF) als Professional Certified Coach op zak.

Loopbaanbegeleiding in Brussel en Brakel: lili.matthijs@arabel.org

Als Oplossingsgerichte/Solution Focused loopbaancoach draagt Eline “de juiste persoon op de juiste plaats” hoog in het vaandel. Daarbij hecht zij veel waarde aan de zelfsturing van cliënten, aangemoedigd door het verwerven van persoonlijke inzichten. Ook haar geloof in de veerkracht en het potentieel van het individu is mateloos. Door aandacht te schenken aan cliënten, hun waarden, dromen en talenten wil zij een bondgenoot zijn in het vinden van de juiste professionele weg. In een veilig kader waarin vertrouwen en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid de essentie zijn, begeleidt ze de cliënten graag, stap voor stap, dichter naar hun professionele doel en geluk. Met haar betrokkenheid en no-nonsense aanpak maakt ze elke begeleiding tot een uniek groei- en keuzeproces. Het is net die groei en verandering die haar energie en blijvende voldoening geven.

Als bedrijfspsychologe deed Eline, in eerder HR-werk, ervaring op inzake het competentie- en talentgericht denken. Ze innoveerde een bestaand personeelsbeleid, zowel inhoudelijk als praktisch, naar een personeelszorg, geïntegreerd in een ruimere visie. Daarnaast volgde ze een aanvullende korte bachelor-opleiding in loopbaanontwikkeling en –coaching en verdiepte ze zich in ACT (Acceptance Commitment Therapy/Training). 

Loopbaanbegeleiding in Melle en Kortrijk: eline.de.cleermaecker@arabel.org

Hans combineert authenticiteit en een diep respect voor zijn cliënt met de inbreng van de nodige 'lichtheid' in de gesprekken. Hij begeleidt zijn cliënten vanuit inzicht en bewustzijn naar duurzame verandering.

Hans is Personal & Career Coach en Trainer en heeft een internationale erkenning (ICF) als Professional Certified Coach. Hij is Licentiaat Handels- en Financiële Wetenschappen, optie Bedrijfsmanagement en vulde deze opleiding aan met een Postuniversitair diploma in Human Resources Management. Voordien deed hij ervaring op als HR Consultant en als HR Generalist in grote, middelgrote en kleinere bedrijven in diverse sectoren. Daarbij haalde hij vooral voldoening uit zijn ervaring met coaching, outplacement, rekrutering en selectie, training, assessments en heroriëntatiebegeleiding. Hans is MBTI geaccrediteerd en volgde verscheidene coaching opleidingen.

Loopbaanbegeleiding in Herent: hans.van.huyck@arabel.org

Lieve is klinisch psycholoog, gespecialiseerd in de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie & counseling en tevens gecertificeerd loopbaancoach.

Zij werkte jarenlang als psycholoog, teamcoördinator en psychotherapeut in zowel residentiële als ambulante settings. Ook werkte ze verscheidene jaren als leidinggevende en manager, waarbij ze ruime ervaring opdeed met loopbaancoaching, teamcoaching, conflicthantering,…

De rode draad in haar professioneel leven is het waarderend coachen en doelgericht uitdagen tot zelfreflectie, zelfontplooiing en zelfsturing. Het is haar persoonlijke missie en passie om mensen in voeling te brengen met hun persoonlijke kracht en te stimuleren tot het opnemen van verantwoordelijkheid in eigen leven en werk. Authenticiteit, empathie en een warme betrokkenheid zijn daarbij haar leidmotief, alsook een absoluut geloof in persoonlijke groei en veerkracht.

Loopbaanbegeleiding en psychotherapie in Sint-Agatha-Rode: lieve.becaus@arabel.org  

Meer info op www.actiefstilstaan.be 

Philip is een professionele coach geworden op basis van opleidingen en jarenlange ervaring. Deskundigheid gecombineerd met een grote mensgerichtheid typeren hem. Hij werkt vanuit een grondhouding van respect, is eerlijk en oprecht, aanmoedigend en tegelijkertijd activerend en doelgericht.

Als leidinggevende en managementconsultant heeft hij met zijn coachende stijl teams gemotiveerd, de betrokkenheid van mensen aangemoedigd, hun plezier laten hebben in het werk en hen successen laten behalen. Hij heeft gezien hoe mensen hun sterkte benutten als ze zichzelf mogen, kunnen en durven zijn.

Philip is ingenieur en volgde opleidingen “Professionele Coach”, NLP Practitioner & Master Practitioner en  is gecertificeerd in MBTI step I en step II.

Philip heeft er puur plezier in als zijn cliënt een beter inzicht in zichzelf krijgt en zijn of haar potentieel (her) ontdekt om het professioneel doel te bereiken. De verantwoordelijkheid voor “arbeidsvreugde” legt Philip niet alleen bij de medewerker. Hij houdt in zijn coachinggesprekken rekening met het aandeel van de organisatie en de maatschappij in het welbevinden van de medewerkers.

Philip weet wat het betekent om in een organisatie te werken, weet wat processen en instrumenten doen met mensen en tegelijkertijd heeft hij een feeling voor de kwetsbaarheid van mensen en wat ze nodig hebben. Hij werkt in zijn begeleidingen met een holistische kijk en dat maakt dat zijn cliënten met vernieuwde kracht hun weg verder zetten.

Loopbaanbegeleiding in Lochristi: philip.almey@arabel.org

Inge onderscheidt zich in haar coaching door voortdurende focus en een verfijnde, professionele en praktijkgerichte aanpak en communicatie. Ze haalt energie uit het coachen van mensen in team of individueel. Haar manier van aanpakken steunt op 20 jaar HR ervaring. Zij heeft een uitgebreide kennis van de menselijke impact op het functioneren en het succes van organisaties

Inge heeft het Expatriation Departement geleid van een groot internationaal chemisch bedrijf. Later heeft zij zich toegelegd op werving en selectie. Eerst als Executive Search Consultant, waar zij voornamelijk senior managers zocht voor internationale bedrijven in de chemische en farmaceutische sectoren. Gedurende enkele jaren heeft Inge wereldwijd rekrutering en selectie en employer branding geleid voor een internationaal bedrijf in de metaalsector.

Ze is expert op het vlak van Talent Management en Talent Coaching. 

Loopbaanbegeleiding in Gent: inge.swartele@arabel.org

De rode draad in Elke’s professionele leven is haar interesse en passie voor de ontwikkeling en groei van mensen. Coachen betekent voor haar samen (in co-creatief partnership) op zoek gaan naar de antwoorden die ieder van ons reeds in zich heeft. Antwoorden op vragen aangaande ons professionele leven, dat we bij voorkeur met goesting en plezier doorbrengen. Ze gelooft er sterk in dat er een keuze is. Samen, met wederzijds respect en oplossingsgericht ,op zoek gaan naar mogelijkheden die we in 1e instantie misschien niet zien en die maken dat we opnieuw de energie voelen stromen.

Als HR Manager en HR Consultant heeft ze een brede internationale ervaring opgebouwd op het vlak van strategisch en operationeel HR management in diverse sectoren zoals chemie, logistiek, farmaceutica, retail, overheid, diensten en de uitzendsector. Ze was verantwoordelijk voor de opstart van een splinternieuwe productie site en de ontwikkeling en implementatie van een integraal HR beleid. Dit vanuit de visie dat leiderschap bepalend is voor de kracht en het resultaat van de organisatie, en dat bijgevolg investeren in leiderschapsontwikkeling loont.

Elke behaalde haar diploma Bachelor Bedrijfsmanagement, NLP Practitioner en gecertificeerd Professional Coach. 

Loopbaanbegeleiding in Genk: elke.nouwen@arabel.org

Katty studeerde af als Master in de Psychologie. Zij deed ervaring op met individuele begeleiding, begeleiden van groepsprocessen en training in o.a. communicatievaardigheden in uiteenlopende organisaties. Zij is altijd al geboeid geweest door (en bezig geweest met) persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen. Warme betrokkenheid en een grote mensgerichtheid typeren haar.

Als gecertificeerd Oplossingsgericht/Solution Focused loopbaancoach helpt ze cliënten hun juiste professionele weg te vinden door stil te staan bij hun waarden, dromen en talenten. Dit (her)ontdekken stelt mensen in staat bewustere keuzes te maken en daar energie uit te halen. 

Katty gelooft sterk in een oplossingsgerichte aanpak. In plaats van te graven in problemen, waardoor ze alleen maar groter lijken te worden, focust ze op de kracht in de cliënt om tot een oplossing te komen. Samen met de cliënt gaat ze d.m.v. gesprekken en opdrachten op zoek naar stapjes die kunnen gezet worden naar hun professionele doel en welzijn/geluk. 

Loopbaanbegeleiding in Zoutleeuw: katty.vanmarsenille@arabel.org

Meer info op www.inzichtenzo.com

De rode draad in de loopbaan van Laura is het begeleiden van mensen in hun groei en ontwikkeling. Ze studeerde af als arbeids- en organisatiepsycholoog en deed professionele ervaring op binnen diverse rollen als interne HR medewerker, recruiter, HR consultant, trainer, assessment center specialist, project manager en als zelfstandige. Laura is een Certified Personal Coach met meer dan 1000 coachingsuren op de teller. Ze volgde verdiepende opleidingen om zich als loopbaanbegeleider verder te bekwamen, zoals de Praktijkopleiding loopbaancoach en ze certificeerde zich als Stress- en burnoutcoach.

Je mag er binnen een loopbaanbegeleidingstraject op rekenen dat Laura je aan de hand van diverse (reflectie)oefeningen verder helpt in je keuzeproces. Zo krijg je een beter zicht op wie je bent, want je kan en wat je wil, zodat je professionele keuzes in lijn liggen met de persoon die je bent en wilt worden. Haar aanpak is respectvol en rustig, zodat je je snel thuis voelt. Daarnaast typeert haar luisterende, gestructureerde en stimulerende houding haar aanpak, zodat je vlot tot inzicht komt en tot actie kan overgaan.

Loopbaanbegeleiding in Aartselaar: laura.rypens@arabel.org

Meer info op www.yougrow.be

Carine dispose de près de 20 ans d’expérience en gestion des carrières et des talents. Elle a travaillé durant plus de 15 ans au sein d’un cabinet d’outplacement et de talent management et a accompagné de nombreuses personnes tant dans leur recherche d’un nouvel emploi que dans leur développement professionnel. Carine est pragmatique. Ses interventions visent à permettre aux individus (et/ou aux équipes) d’établir (ou rétablir) l’équilibre entre leurs valeurs, compétences et perspectives, et leur environnement. Carine propose de nombreux outils utiles pour élaborer des bilans de compétences approfondis et est certifiée pour l’utilisation de diverses méthodes d’évaluation personnelle (Birkman, MBTI...). Carine est également certifiée en Coaching Orienté Solution (COS).

Accompagnement de carrière à Bruxelles en Français: carine.hamaide@evolvo.be

Als Management Assistant ondersteunt Raphaëla het management op praktisch en inhoudelijk vlak. Vaak is zij het eerste aanspreekpunt bij Arabel. Ze onthaalt de cliënten op kantoor en telefonisch, en voorziet de nodige ondersteuning bij alle activiteiten van Arabel.

Voor al uw vragen over onze dienstverlening: raphaela.boudewijns@arabel.org of 02/229.02.29