Arabel is pionier in het aanbieden van loopbaanbegeleiding en wij kunnen met trots zeggen dat dit onze “core business” is. De ervaring van de talrijke trajecten die wij met onze cliënten doorliepen evenals de kennis die wij hebben opgedaan delen we sinds 2011 in onze:

Praktijkopleiding tot Loopbaancoach  
Volgens de Oplossingsgerichte coachingmethodiek

Deze opleiding van 8 dagen, verspreid over 4 maanden zal je in staat stellen om met de nodige bagage en deskundigheid aan de slag te kunnen gaan als loopbaanadviseur. Je kan op een zelfstandige basis beginnen, of loopbaanbegeleiding intern in je organisatie implementeren. Dit is afhankelijk van wat je eigen wensen zijn of die van je organisatie. De combinatie loopbaanbegeleiding én de Oplossingsgerichte coachingmethodiek (Solution Focused Coaching) maken deze opleiding uniek.

Je leert alles over hoe je individuen concreet in hun loopbaan kunt begeleiden. Instrumenten en methodisch handelen in een Oplossingsgerichte loopbaanbegeleiding worden voor jou een vanzelfsprekendheid.

Je ervaart tijdens de opleiding wat het is om zelf een loopbaanbegeleidingstraject te doorlopen; door het zelf te hebben ervaren zal je beter in staat zijn cliënten op weg te helpen.

Op het eind van de opleiding ontvang je een certificaat of een attest.

Je kan deze opleiding ook in het Frans volgen.

Er staat geen nieuwe opleiding gepland.

De opleiding is geschikt voor professionals die:

 • Een baan ambiëren als loopbaanbegeleider in een publiek- of privé loopbaancentrum
 • Inzicht willen verwerven in loopbanen en persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken van mensen
 • Actief zijn in het domein van Personeel & Organisatieontwikkeling, VTO, Selectie, Assessment en Development, verantwoordelijk zijn voor talent- en competentieontwikkeling van medewerkers  en loopbaanbegeleiding willen implementeren in hun organisatie en/of als interne loopbaanbegeleider aan de slag zijn
 • Leiding geven en hun deskundigheid op gebied van loopbaancoaching van medewerkers willen verruimen

Ook voor:

 • Coaches die inzetten op loopbaanbegeleiding
 • Human Resources Consultants
 • Human Resources Managers
 • Directieleden, HR-Board die carrièreoriëntatie willen implementeren

De opleiding is opgebouwd, vanuit een “Solution Focused “ benadering, rond de volgende inhouden:

 • Strategische positie van loopbaanbegeleiding in een veranderende context van maatschappij en organisatie
 • Fasen in loopbaanbegeleiding
 • Loopbaanfasen en levensfasen
 • Zelfkennis als krachtbron voor het methodisch handelen
 • Tools en Instrumenten in loopbaanbegeleiding rond de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
 • Gespreks- en coachingvaardigheden in loopbaanbegeleiding
 • In kaart brengen en ontwikkelen van loopbaancompetenties
 • Aanleiding, thema’s en loopbaandilemma’s in loopbaanbegeleiding
 • Rollen van de loopbaancoach/adviseur
 • Profiel van de loopbaancoach/adviseur

Na afloop van de opleiding:

 • Kunt u zelfstandig personen begeleiden in hun loopbaan vanuit een Oplossingsgerichte benadering
 • Kent u de verschillende fasen van loopbaanadvisering en weet u deze toe te passen op maat
 • Beschikt u over meerdere instrumenten en methodieken om uw cliënt tot inzicht en actie te brengen
 • Een gedreven kwaliteitsvolle dienstverlening met een hart voor mens, organisatie en maatschappij.

Als Erkend Centrum voor Loopbaanbegeleiding wil Arabel een antwoord bieden op nieuwe vragen die ontstaan binnen voortdurend wijzigende sociaaleconomische en maat-schappelijke ontwikkelingen.

Als pionier op vlak van loopbaanbegeleiding besliste het Arabel-team om in 2011 de praktijkopleiding tot Oplossingsgerichte loopbaanbaancoach te lanceren, gekoppeld aan één van de vier Oplossingsgerichte axioma’s – “als iets werkt, leer het aan een ander” en aansluitend bij onze waarden “Kennis ontwikkelen en delen vanuit een maatschappelijk belang, en dit realiseren in een kwaliteitsvolle dienstverlening.”.

Zo wil Arabel op een innoverende manier een steentje bijdragen aan het loopbaanlandschap waarbij:

- Mensen hun loopbaan en leven zelf aansturen
- Levenslang en Levensbreed leren centraal staan
- Mensen met goesting aan de slag blijven

 • Senior loopbaanadviseurs & coaches delen hun jarenlange expertise in Solution Focused loopbaanbegeleiding (sinds 2002).

De opleiders Ella Ghysels en Hans Van Huyck zijn professionals die gedurende meerdere jaren intensief mensen, met uiteenlopende profielen en uit verschillende sectoren en bedrijven, hebben begeleid. Zij leren u de knepen van het vak en delen hun beste praktijken met u.

Zij zijn opgeleid in binnen- en buitenland, zijn methodisch onderlegd, ontwikkelingsgericht en hanteren een Solution- Focused (Oplossingsgerichte) en AI (Appreciative Inquiry)-benadering. Dat betekent dat zij vanuit een waarderende houding denken en handelen, dat zij niet zoeken naar oorzaken van problemen maar kijken naar wat anders is als het probleem opgelost is.

 • Praktijk staat voorop. Maatwerk in loopbaanbegeleiding écht in de vingers krijgen.

Arabel geeft u de theoretische kapstokken en praktische tools waarmee u onmiddellijk aan de slag kunt als loopbaancoach. De opleiding is doorspekt met praktijkgerichte oefeningen, telkens onder supervisie van de ervaren trainers en met het terugkoppelen van de nodige feedback om uw ontwikkelingsproces te optimaliseren.

De praktijk leert ons dat geen enkel loopbaanverhaal hetzelfde is. Een professionele loopbaancoach stemt zijn rol, gespreksinterventies en tools af in functie van de noden en behoeften van de cliënt. Zo ontwikkelt hij een uniek leertraject voor het loopbaandilemma van de cliënt. U leert vanuit uw authenticiteit maatwerk te leveren.

 • Holistische aanpak: “Na liefde is werk de meest zingevende factor in het leven” (Anselm Grün)

Een individu is meer dan een medewerker alleen. Hij/zij neemt meerdere engagementen en rollen op in andere levensgebieden. Professionele keuzes hebben hun impact op het privéleven en vice versa. Het vertrekpunt is een loopbaandilemma maar dat is niet het eindpunt. We belichten de vraag achter de vraag, vragen door zodanig dat de finesse van de gelaagdheid aan de oppervlakte komt. We dagen de cliënt uit om vanuit verschillende perspectieven naar zijn/haar professioneel en persoonlijk leven te kijken. We ondersteunen de cliënt in zijn/haar keuzeproces vanuit individuele drijfveren, talenten, dromen en veerkracht. Als sluitstuk heeft de cliënt een concreet actieplan naar meer geluk in werk en leven. Pas als u de cliënt in zijn/haar gehele context begrijpt kan u gericht maatwerk leveren naar een zinvol resultaat voor de cliënt. Bij Arabel leert u op een diepgaande manier het verschil te maken voor de cliënt.

 • Leren op uw maat

Tijdens de opleiding worden verschillende methodieken, werk- en leervormen gehanteerd die rekening houden met de persoonlijke leerstijl van de deelnemers waardoor kennisoverdracht, ontwikkeling van vaardigheden en attitude verzekerd zijn. Dit alles vanuit een Oplossingsgerichte benadering.

De expertise van de opleiders wordt op interactieve wijze gedeeld en sluit aan bij de praktijk van de deelnemer waardoor transfer en verankering van het geleerde verzekerd is.

 • Persoonlijke begeleiding: Less is more- principe (max. 10 deelnemers)

Omdat u niet enkel leert van de opleiders maar ook van elkaar, kiezen wij bewust voor een kleine groep deelnemers. Door te werken met een beperkt aantal deelnemers kunnen de twee opleiders optimaal inspelen op de persoonlijke leerbehoeften en –vragen van de cursisten. De loopbaanbegeleiding is niet enkel op maat, ook het leerproces daarnaartoe is op maat.

 • Gratis halve dag groepsintervisie in uw leertraject

Als deelnemer aan de opleiding doorloopt u eveneens uw eigen loopbaanbegeleidingstraject. Zo beleeft u zelf de mogelijke effecten van de Solution Focused benadering, gesprekstechnieken en methodiek. Dit is een intens persoonlijk proces dat gedragen wordt door de deelnemersgroep waar veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid centraal staan. Door de onderlinge uitwisseling van persoonlijke ervaringen in een vertrouwde omgeving – dilemma’s en twijfels worden besproken en u kan uw aanpak toetsen – verwerft u tijdens de groepsintervisie meer inzicht in het eigen functioneren. U ervaart goed bezig te zijn en/of ontdekt uw valkuilen en ontwikkelingspunten. Dit proces heeft een grote meerwaarde in de optimalisatie van uw expertise door het leren van andere beroepsbeoefenaars. Concrete inhoudelijke vragen vinden hierin een antwoord.

Arabel is:

 • Een erkend Centrum voor Loopbaanbegeleiding met kwaliteitslabel –Q4 label met 100%  tevredenheid
 • Geregistreerd voor KMO portefeuille en opleidingscheques
 • Certo gecertificeerd outplacementbureau

“De term praktijkopleiding is heel terecht: de opleiding is niet alleen rijk aan instrumenten, door alle oefeningen zelf te doorlopen is het leereffect groot.”

De opleiding verveelt nooit: de oefeningen aangevuld met het  theoretisch kader, de afwisseling tussen de instrumenten, de relevantie ervan maakt en houdt het heel boeiend.”

“Deze opleiding is wellicht één van de meest inspirerende opleidingen die ik gevolgd heb.”

“De ervaren trainers kunnen vanwege hun grote leerbereidheid quasi alle uitdagingen aan met betrekking tot loopbaan- en managementcoaching. Hun ervaringen met ons delen vormt de kers op de taart: weten hoe de verschillende tools te gebruiken in concrete situaties evenals hoe sterke loopbaangesprekken te voeren hebben mij ver op weg geholpen om zelf loopbaanbegeleiding te implementeren in mijn organisatie.”

“Ik ervoer een hoge mate van aandacht en begeleiding tijdens de opleidingsdagen. Ik heb met verwondering gekeken én geluisterd naar de talrijke inzichten die met ons werden gedeeld.”

 “Ik vind het leerzaam hoe de trainers een rolmodel zijn voor ons. Door de praktijkvoorbeelden die ze geven, laten ze ons zien hoe zij de cliënt benaderen, welk soort vragen ze stellen. Elke gelegenheid daartoe wordt optimaal benut en is een leermoment.”

De opleiding wordt met hart en ziel gegeven, prachtig omkaderd ook.”

“Hoe de opleiders erin slagen om binnen de diverse groep mensen die elkaar niet kennen zo veel vertrouwen te krijgen is opvallend.”

“Inhoudelijk waardeer ik de hoeveelheid en de structuur van de manier waarop alles wordt aangebracht.”

Voor particulieren : €2990 excl. BTW (+ catering: 200€ + BTW)

Voor organisaties (vb. HR managers, specialisten): €3725 excl. BTW (+ catering: 200€ + BTW)

Arabel is geregistreerd voor de subsidie van de KMO-portefeuille (registratienummer van Arabel: DV.0105570). Indien uw organisatie aan deze voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 30% (MO) of 40% (KO) van het nettobedrag van de opleiding. Het cateringbedrag tot €25 per dag per persoon komt ook in aanmerking. De BTW niet, die wordt rechtstreeks aan Arabel betaald. Alle info omtrent de KMO-portefeuille vindt u hier: http://www.vlaio.be/artikel/kmo-portefeuille-voor-ondernemers

Heb je interesse om deze praktijkopleiding te volgen?
Klik hier om je meteen in te schrijven!

Wens je graag meer info?
Eline De Cleermaecker beantwoordt graag al jouw vragen omtrent deze opleiding (selectieprocedure, ...).
Neem contact op via eline.de.cleermaecker@arabel.org of 0498/61 35 64.