De waarden die Arabel vooropstelt staan centraal in onze manier van werken:

•          Ethisch en integer handelen

•          Deskundigheid ontwikkelen en delen met anderen

•          Dienstbaarheid voor klanten en medewerkers

•          Oplossingsgerichte attitude

•          Holistische benadering

•          Innovatiegerichtheid en grenzen verleggen