Vandaag staat elke organisatie voor de uitdaging om de talenten en behoeften van mensen af te stemmen op de strategie en de marktvereisten.

Mensen gaan op zoek naar een organisatie waarmee zij zich verbonden voelen, waar zij voldoende autonomie krijgen om dat te doen waar ze goed in zijn en wat ze graag doen. Met uw loopbaanmanagement kunt u ervoor zorgen dat de loopbanen van uw medewerkers zich optimaal ontwikkelen waardoor er een win-win situatie is voor mens én organisatie.

Veel mensen zijn niet vertrouwd met het plannen van de eigen ontwikkeling. Om de persoonlijke verantwoordelijkjheid te ondersteunen en de loopbaanontwikkeling van uw medewerkers te bevorderen doet u er goed aan om faciliteiten aan te bieden.

Ontdek in de verschillende submenu's wat Arabel voor uw organisatie kan betekenen.

Kiezen voor Arabel betekent kiezen voor kwaliteit. Kwaliteit in dienstverlening en in relaties met mens en organisaties.

 

"We werken reeds enkele jaren samen met Arabel. We hebben de organisatie leren kennen
via één van de medewerkers. We kozen voor hen omwille van hun goede methodologie.
De voorbereiding van de training is vlot verlopen. Via een aantal informatiesessies hebben
we onze context en doelgroep geschetst."

"Arabel geeft aan ons personeel verschillende opleidingen met betrekking tot
loopbaanmanagement. Het zijn steeds opleidingen op maat. De aanpak is zeer
praktijkgericht en er wordt ervaringsgericht gewerkt. De deelnemers brengen eigen
casussen in en maken oefeningen. De respons van de deelnemers is positief tot zeer
positief."